คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2014

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัล ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลตามคำรับ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา, ข่าวทุน/วิจัย | ติดป้ายกำกับ ,

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ “ท้าวฮุ่งท้าวเจือง” ภาษาและวรรณกรรมของคนอาเซียน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา | ติดป้ายกำกับ ,

สำนัีกส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ

สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

แจ้งงดใช้ห้องสอน อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวรับสมัคร | ติดป้ายกำกับ