ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัททันตสยาม จำกัด ในเครือบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด “ทำความดี…ไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้บอกเล่าประสบการณ์การทำความดีเป็นเรื่องสั้นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบรอบ 86 พรรษา โดยจะนำเรื่องสั้นที่โดดเด่นและไ้ด้รับรางวัลไปเผยแำำพร่ให้กับเยาวชนได้นำเอาไปเป็นแบบอย่าง ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด

When: เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

Where: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Contact: กลุ่มงานบริการสารสนเทศ โทร 02-644-9900 ต่อ 300,309 โทรสาร 02-644-4901-3

Permalink: http://www.moralcenter.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร