ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการพิเศษคุ้มครองชีวิตครู บุคลากรทางการศึกษาและคู่สมรส

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ พิเศษให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และคู่สมรสเข้าร่วม “โครงการสวัสดิการพิเศษฯ(ประกันกลุ่ม)” ราคาประหยัดด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าการทำประกันชีวิตแบบทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และคู่สมรส

When: วันที่ 1 พ.ย.56-15 ธ.ค.56

Where: ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

Contact: ไทยรัฐ อยู่พุก เจ้าหน้าที่ดูแล และประสานงานขายการตลาดธุรกิจองค์กร โทร.086-489-3369,089-293-9895 E-mail:duangp.tan@gmail.com

Permalink: http://www.sarakhamotep.org/index.php

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร