คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองด้านการสอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของนักการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “ทำไมนักการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงการสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ

When: ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.

Where: ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร