คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 The 1st TRI-ELE International Conference on English Language Education:”Toward Global English Horizons” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยต่อการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558

When: ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2557

Where: ณ โรงแรม The Ambassador

Contact: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-613-3101-3

Permalink: http://tri-ele.litu.tu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร