มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่บุคลากรของราชการและรัีฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้่งว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของไทย เพื่อศึกษาภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557-วันที่ 1 สิงหาคม 2558

When: เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 มกราคม 2557

Where: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Contact: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-2610-5397 โทรสาร 0-2354-5570

Permalink: http://www.mua.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร