ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระัดับนานาชาติ ICBES 2014

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Business and Environment Sustainability 2014 (ICBES 2014) : Challenge for Innovation, Management and Entrepreneurship

When: ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2557

Where: ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

Contact: ส่วนสนับสนุนวิชาการ โทร 0 2329 8000 ต่อ 2119 โทรสาร 0 2329 8461

Permalink: http://midas-pr.com/icbes2014 หรือ E-mail:icbes2014@gmail.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร