โครงการเยาวชนอีซีอี รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และไต้หวัน

โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE) มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2557 ในต่างประเทศดังนี้
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ – ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 70 ลำดับ – ประเทศอังกฤษ จำนวน 70 ลำดับ – ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 40 ลำดับ – ประเทศไต้หวัน จำนวน 25 ลำดับ
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ – ประเทศอังกฤษ จำนวน 50 ลำดับ – ประเทศแคนาดา จำนวน 40 ลำดับ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแ่ก่ประเทศชาติ

When: เปิดรับสมัคร 1-25 พฤศจิกายน 2556

Where: โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Contact: โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-690-0375-7 แฟ็กซ์ 02-691-5199

Permalink: http://www.ecethailand.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร