โครงการเยาวชนยูซีอี รับสมัครสอบชิงทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนเดือนเมษายน 2557 ในต่างประเทศดังนี้
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ – ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 100 ลำดับ – ประเทศอังกฤษ จำนวน 100 ลำดับ – ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 70 ลำดับ
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ – ประเทศอังกฤษ จำนวน 80 ลำดับ – ประเทศแคนาดา จำนวน 50 ลำดับ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทยอย่างจริงจัง และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแ่ก่ประเทศชาติ

When: ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556-9 กรกฎาคม 2557

Where: โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Contact: โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เลขที่ 60/74 หมู่ 6 พฤกษ์ลดา 2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระิองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ประทุมธานี 12150 โทร.02-1984164,081-2500615-7

Permalink: http://www.uce2012.com/www.facebook.com/uce2012

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร