คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2013

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่บุคลากรของราชการและรัีฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวรับสมัคร

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระัดับนานาชาติ ICBES 2014

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวรับสมัคร