มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โครงการ “86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ”

มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โครงการ “86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา

When: วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.59 น.

Where: ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Contact: 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2248 0555,0 2246 3835 แฟกซ์ 0 2248 0556,0 2245 9846 Email:thaiblind.54@gmail.com,info@tab.or.th

Permalink: http://www.tab.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร