สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าเข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556

Where: สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact: สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2441-5146,0-2800-2447 โทรสาร 0-2800-2447 e-mail:orapin.ae@hotmail.com หรือ phikulthongs@hotmail.com

Permalink: http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/alumni

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร