มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว และรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว และรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ในวันเวลาราชการ

Where: งานบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact: งานบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942963

Permalink: http://www.pol.cmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร