มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครั้งที่ 4/2556

When: ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556

Where: งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Contact: งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

Permalink: http://www.kru.ac.th/person/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร