ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ รุ่นที่ 4/2556, 1/2557 และ 2/2557 “คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ”

When: ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2556-13 กุมภาพันธ์ 2557

Where: ณ จังหวัดเชียงใหม่

Contact: โทรศัพท์ 053-946074, 053-949151,081-9925828 โทรสาร 053-212629 Email:nsccmunews@gmail.com

Permalink: http://www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร