ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจัตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) เชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจัตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction

When: วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556

Where: ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร

Contact: http://www.seameo-spafa.org

Permalink: http://www.seameo-spafa.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร