ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ASEAN Research Landscape:Key Trends and Beyond

ด้วย Thomas Reuters ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบข้อมูลของประเทศสิงคโปร์จะจัดสัมมนาในหัวข้อ ASEAN Research Landscape:Key Trends and Beyond โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้เน้นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดย Times Higher Education (THE) World University Rankings และ Shanghai JiaoTong เพื่อนำมาจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

When: วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

Where: ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เวลา 09.30-12.15 น.

Contact: http://ip-science.interest.thomsonreuters.com/Research_Evaluation_Seminar-with-SimonPratt-TH?

Permalink: http://ip-science.interest.thomsonreuters.com/Research_Evaluation_Seminar-with-SimonPratt-TH?

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร