มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เชิญชวนเข้าร่วมงาน “TU Open House 2013”

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่้อในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดงาน “TU Open House 2013” เืพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนในทั่วไป ได้ศึกษาข้อมูลการเรียนการสอน และบรรยากาศการใช้ชีวิตนักศึกษา ณ ศูนย์รังสิต

When: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

Where: ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Contact: โทร 0-2635-6327-8 โทรสาร 0-2635-6329 ติดต่อคุณประพนธ์ ภิริยะัแสง มือถือ 095-938-7237 และคุณวรลักษณ์ ดังก้ิอง มือถือ 095-6061750

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร