ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริษัท โดโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”

When: ระหว่างวันที่ี 28-29 พฤศจิกายน 2556

Where: ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U-Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และลงพื้นที่ภาคสนาม “อีสาน ลาวใต้ คอนพะเพ็ง ปราสาทวัดพลู สตึงแตรง กัมพูชาเหนือ” วันที่ 29 พฤศจิกายน-วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

Contact: คุณกิตสุนี รุจิชานันทกุล โทร./โทรสาร 02-424-5768, 02-433-8713, e-mail:kitsunee_tai@yahoo.com, textbooksproject.com@gmail.com

Permalink: http://www.textbooksproject.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร