ขอเชิญร่วมบริจาึคโลหิต

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ (เรือนพยาบาล) จะจัดรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสเ้ฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ขอให้พระิองค์มีสุขภาพแข็งแรง “ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการบริจาคโลหิต”

When: ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น.

Where: ณ บริเวณหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ (เรือนพยาบาล) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร.043-725437

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร