ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเยาวชนและองค์กร

ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ “อบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและองค์กร” ค่าลงทะเบียนในการอบรม 3,000 บาท

When: ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556

Where: ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการร์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Contact: ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 111/5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 0-2962-8904, 08-1834-6139,08-6982-0599,แฟกซ์: 0-2962-8904

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร