เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … ผ่านระบบ online เพื่อรวบรวมความเห็นและวิเคราะห์ความเห็นที่ได้รับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ….เสนอต่อ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณา

When: ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556

Where: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Contact: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทร 0 2610 5299 โทรสาร 0 2354 5541,0 2354 5548

Permalink: http://www.mua.go.th/user/survey

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร