ขอเชิญร่วมโครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” ประจำปี 2556

ด้วยสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2527 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักและรับผิดชอบ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองโดยในปี พ.ศ.2536 ได้เริ่มดำเนินโครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” เชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศทำความสะอาดพร้อมกัน ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เพื่อสนับสนุนโครงการ Clean up the world ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในโอกาสที่โครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” ดำเนินมาถึงปีที่ 20 ในปี พ.ศ.2556 สมาคมฯ ได้จัดโครงการเพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

When: ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556

Where: จัดกิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน สำนักงาน หรือพื้นที่สาธารณะ

Contact: ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 310

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร