ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013 ชิงรางวัลรวม 153,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013 ครั้งที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ได้นำความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านและป้องกันภัยคุกคามที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลหรือระบบเครือข่ายของตนเองและองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายมหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศได้

When: ระยะเวลาการรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556 – 3 มกราคม 2557

Where: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Contact: คุณจิตรฤดี บุญญา และคุณศิรินทร์ อินทรไพโรจน์ โทรศัพท์ 02-685-9424 ต่อ 943, 9448 e-mail:tcs.mkt@g-able.com และ http://www.facebook.com/thailandnsc

Permalink: http://www.tcs.co.th/portal/page/portal/tcs/campaign/TNSC2013

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร