มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง วิชาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง วิชาการ ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งสายวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทุกสาขาวิชา

When: ตั้งแต่วันที่ 2-16 กันยายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

Where: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Contact: กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร 0-4461-1221 ต่อ 3214

Permalink: http://www.bru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร