ขอเรียนเชิญการประชุมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11

When: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.

Where: ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contact: ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรสาร 0-5391-6380 E-mail:panjaree.dee@mfu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร