ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

When: ในวันที่ 9-10 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

Where: ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ

Contact: กลุ่มภาระกิจสนับสนุนทั่วไป โทรศัพท์ 043-202541-2,043-202409 โทรสาร 043-202543

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร