สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “อนาคตสังคมอยู่ที่ใดภายในพลวัตเมือง”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการปี 2556 เรื่อง “อนาคตสังคมอยู่ที่ใดภายในพลวัตเมือง”

When: ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น.

Where: ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact: สถาบันวิจัยสังคม โทร 0-2218-7394 โทรสาร 0-2215-5523

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร