ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนครเทศบาลเชียงใหม่ และสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (สมาคมอิโคโมสไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม:รู้ รักษา สืบสาน” (Asian Forgotten Heritage:Perception,Preservation and Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมในเอเชีย

When: ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2556

Where: ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม โทร 0-5394-2843/089-951-8222 โทรสาร 0-5394-2843
E-mail:icomosthailand2013@gmail.com

Permalink: http://www.arc.cmu.ac.th/icomos2013

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร