นำเสนอ IBM SPSS Family:Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC) เป็นบริษัทคู่ค้ากับ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (IBM) บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ บุคลากรในการให้คำปรึกษาการอบรม และเป็นตัวแทนจำหน่าย IBM SPSS Family:Predictive Analytics Solutions ที่ครบวงจร

Where: บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด (BAC)

Contact: คุณวิไลลักษณ์ มากจริง หมายเลขโทรศัพท์ (02)634-3730-9 อีเมล์: wilailak@bac.co.th

Permalink: http://www.bac.co.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร