ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 14

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวแทนสถาบันละไม่เกิน 2 คน
1.17 สิงหาคม 2556 ภาคกลาง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2.24 สิงหาคม 2556 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3.31 สิงหาคม 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4. 7 กันยายน 2556 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.14 กันยายน 2556 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. 9 พฤศจิกายน 2556 รอบชิงชนะเลิศ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

When: ส่งใบสมัครก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์

Where: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

Contact: นางสาวธนพร เนียมพลับ โทรศัพท์ 02-2153488 ต่อ 12,081-5581299 โทรสาร 02-2156418

Permalink: http://www.chula-alumni.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร