คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

When: ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556

Where: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact: งานบริหารบุคคล สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942963

Permalink: http://www.pol.cmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร