เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “Step-by-Step to Executing EdPEx”

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัดทำหลักสูตร “Step-by-Step to Executing EdPEx” ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่เน้นในการนำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard อย่างถูกต้องเพื่อช่วยในการยกระดับการบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดการปฏิบัติทั่วทั้งสถานศึกษา

When: ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 26-27 กันยายน 2556

Where: บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

Contact: E-mail:training@saragroup.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-862-2701-3

Permalink: http://www.saragroup.co.th/training/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร