ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคคอลัมน์ซ้าย-คอลัมน์ขวา เพื่อการวิจัยสังคมพหุวัฒนธรรม”

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการอบรม ดังนี้
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคคอลัมน์ซ้าย-คอลัมน์ขวา เพื่อการวิจัยสังคมพหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า” รุ่นที่ 31 วันที่ 5-6 กันยายน 2556 โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 3 วันที่ 16-20 กันยายน 2556 โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 8,500 บาท

When: ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -20 กันยายน 2556

Where: ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact: นางสาวประภาศรี คำสอาด/นาวสาววาสนา ส้วยเกร็ด ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2800-2344,0-2800-2308-14 ต่อ 3209 โทรสาร.0-2800-2332 E-mail:prapasri.dum@mahidol.ac.th,wassana.sua@mahidol.ac.th

Permalink: http://www.ic.mahidol.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร