สมัครรับทุนการศึกษาในราชอาณาจักรโมร็อกโก ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก ไม่จำกัดสาขาวิชา

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่ารัฐบาลอาณาจักรโมร็อกโกเสนอให้ทุนการศึกษาแก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2556-2557

When: ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556

Where: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-6285646 โทรสาร.02-281-0953

Contact: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.02-628-5654 ต่อ 111

Permalink: http://www.mua.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร