คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา “การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้และได้แนวทางการผลิตสื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง

When: ในวันพฤหัสบดีที่ 1-วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556

Where: ณ ห้องพิมนารา โรงแรม FX Royal Peninsula Chiang Mai

Contact: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885755 โทรสาร.053-885709

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร