มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ จัดการประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง “สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality)”

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ จัดการประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง “สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality)”

When: ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

Where: ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Contact: สมเกียรติ ทวีสิทธิ์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 086-5049021 E-mail:ssa2554@gmail.com

Permalink: http://www.ssa.ipsr.mahidol.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร