เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโฮมสเตย์ไทย ให้นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศรับรู้ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน จึงจัดให้มีการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

When: ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2556

Where: บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Contact: นางสาวจิรภัทร์ ดีบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 086-5756122 หรือ 02-554 1757 หรือที่เบอร์แฟกซ์ 02 554 1756

Permalink: http://www.homestaythai.net/www.tourismhomestaythai.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร