เชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งเรียงความเข้าประกวดชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดประกวดเรียงความ ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอแนวทางในการรักษาป่า โดยอย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 เพราะผิดกฎหมายและเป็นการทำลายป่า

When: ส่งเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2556 ประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

Where: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Contact: คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02-295-3171 ต่อ 109 Email:info@thaiappraisal.org

Permalink: http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร