ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน

When: วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

Where: ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

Contact: กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1310 โทรสาร 0 2248 5849 หรือ culture.res@gmail.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร