ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ชุดที 46 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให้ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

When: วัน เวลาเลือกตั้ง ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 เวลา 06.00-09.00 น.

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Permalink: http://www.rmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร