สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 เรื่องสอนเก่งเร่งการเรียนรู้ (How Learning Works with Smart Teaching) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเป็นเวทีสำหรับแสดงบทความ และเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนาการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

When: ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556

Where: ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

Contact: สมาคม ควอท.สำนักงานชั่วคราว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 02-470-8237 โทรสาร 02-470-8212

Permalink: http://www.thailandpod.net/conference2013

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร