คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2013

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ เชิญร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ ชั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน | ติดป้ายกำกับ , ,

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่น 3”

สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556″ (Thailand Research Expo 2013)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/วิจัย | ติดป้ายกำกับ

เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “Step-by-Step to Executing EdPEx”

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัดทำหลัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “ชาติพันธุ์ในภาคอีสาน:ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม สู่อาเซียน 2558”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

ขยายระยะเวลาการส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2556

ขยายระยะเวลาการส่งเรียงความเข้าประกวด ใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ข้าราชการเข้าวัดทำบุญ ในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556

จังหวัดมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ ,