ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมวิชาการ “Collaborative Undergraduate and Graduate Student ColloQuium on Politics and Governance:Current Issues and Prospects in ASEAN” เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

When: ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556

Where: ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Contact: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 043-754-137, 043-754-317

Permalink: http://www.copag.msu.ac.th/colloquium

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร