คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัย และกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย มอบทุน Junior Research Fellowships (JRF) และ Research Associateships (RA)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัย และกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย มีความประสงค์จะมอบทุน Junior Research Fellowships (JRF) จำนวน 20 ทุน และ Research Associateships (RA) จำนวน 7 ทุน แก่นักศึกษาในประเทศเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา เพื่อไปศึกษาและวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของอินเดีย

When: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556

Where: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีฯ

Contact: ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่ คุณพรพิมล เกศกุล สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย โทร.0-2258-0300-6 ต่อ 139 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ info.bangkok@mea.gov.in

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร