เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556

บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 “การบูรณาการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ส่งผลงานเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

When: วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556

Where: ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น

Contact: บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หมายเลขโทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 403

Permalink: http://www.cas.ac.th/conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร