ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY 2014)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program แก่นักวิจัย

When: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

Where: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม.10900

Contact: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม.10900,โทร.0 2561 2445 ต่อ 533,0 2579 2285,โทรสาร.0 2561 3049

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร