สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ผ้าทอในวิถีไทย-ไท”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ผ้าทอในวิถีไทย-ไท”

When: ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556

Where: โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

Contact: สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โทรศัพท์ 0-4372-1686

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร