สกว. รับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเซีย ระยะที่ 2

สกวรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเซีย ระยะที่ 2

When: วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

Where: ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Contact: ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-278-8216 e-mail : trfpg1@trf.or.th

Permalink: http://pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1743:-2&catid=57:2010-09-16-03-39-38&Itemid=85

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.